Al. Pokoju 1A
801 555 556 kontakt@lzakrzewski.pl
Ciekawe porady oraz najnowsze trendy w tematyce mebli biurowych.

Co to jest Flex Office lub elastyczne biuro?

Wcześniej rola miejsca pracy polegała na łączeniu i jednoczeniu wszystkich pracowników tej samej firmy. Dziś cele są szersze. Firmy chcą uczynić swoje miejsce pracy miejscem dyskusji i współpracy, aby zachęcić do innowacji.
Zbyt często błędnie uważa się, że aby stworzyć przyjemne miejsce pracy, trzeba wymienić meble i poprawić wystrój. Jest to głębsze, wymaga świadomości, aby znaleźć najlepsze sposoby na tworzenie innowacji i dobrego samopoczucia.
Innowacyjność, konieczność dla firm
Innowacyjność jest obsesją wielu firm. Innowacyjna firma będzie w stanie wyróżnić się na tle konkurencji poprzez dostarczenie wartości dodanej. Ponadto, jest ona istotnym elementem zrównoważonego rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa. Tak więc, innowacyjność jest przede wszystkim kwestią przetrwania dla firm. Zarządzanie, kultura korporacyjna, metody pracy, a nawet miejsce pracy to punkty, nad którymi można pracować w celu wspierania innowacji.

Coworking jest doskonałym przykładem tworzenia miejsca na więcej innowacji. Rzeczywiście, miejsca pracy to miejsca, które zachęcają do innowacji. Są one zarządzane w taki sposób, aby promować spotkania, wymianę i współpracę. Pomysły pojawiają się, projekty są wyobrażane i tworzone. Nieoptymalne miejsce pracy może uniemożliwić nawet najbardziej utalentowanym pracownikom wprowadzanie innowacji i skuteczną pracę. Układ miejsc pracy odgrywa zatem coraz bardziej decydującą rolę w stymulowaniu innowacji w pracy.

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą umożliwić pracownikom bycie innowacyjnymi i w jaki sposób miejsce pracy może odegrać rolę w zdolności do innowacji?

Mamy 3 sposoby, aby pomóc Ci wprowadzać innowacje w całym miejscu pracy.
1 / Wdrożenie flexoffice'u w celu stymulowania innowacji
Flexoffice jest czymś więcej niż tylko trendem, jest nowym sposobem pracy, który zmienia kodeksy zarządzania i organizacji. Flexoffice wymaga refleksji nad miejscami pracy. Miejsca, które łączą się ze sobą, tworząc elastyczne, połączone i innowacyjne obszary pracy. W tym kontekście to do pracowników należy samodzielne dostosowanie lub zorganizowanie miejsca pracy zgodnie z ich potrzebami, z myślą o współtworzeniu. Wybór miejsca pracy prowadzi do powstania innowacyjnych pomysłów i projektów.

W tym celu konieczne jest stworzenie różnych miejsc pracy. Muszą istnieć przestrzenie do koncentracji, do współpracy, do zachowania poufności, a nawet przestrzenie do odpoczynku. Tworzenie zróżnicowanych i elastycznych przestrzeni pozwala na prowadzenie wielu działań w zmieniających się ramach. Elastyczne biuro stworzy zmianę w kierunku kolektywu i tym samym doprowadzi do kilku innowacji.

W ciągu jednego dnia, pracownik przechodzi przez różne przestrzenie w zależności od potrzeb. Pozwala mu to na wyjście z rutyny, a przede wszystkim pozwala na pracę w przestrzeni, w której czuje się najlepiej. Dobre samopoczucie w pracy, co oczywiście ma wpływ na wydajność. Im szczęśliwszy pracownik jest w pracy, tym większa będzie jego wydajność. Ponadto, możliwość zmiany miejsca pracy w taki sposób, w jaki chcesz, zachęca do interakcji. To właśnie dzięki tym interakcjom wiedza jest dzielona, tworząc wartość i innowacje.

Aby elastyczne biuro wspierało kreatywność i innowacyjność, układ przestrzeni musi być strategiczny. Firmy muszą tworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb i metod pracy swoich pracowników. Nie ma sensu przyjmować wszystkich nowych trendów w przestrzeni roboczej, jeśli nie odpowiadają one strategii biznesowej i potrzebom pracowników.

> Przeczytaj również: Flexoffice: jak dokonać udanego przejścia?
2 / Zintegruj połączone obiekty w środowisku pracy
Bardzo obecne w codziennym życiu, połączone ze sobą obiekty stopniowo przejęły środowisko pracy. Obiecują one wielkie rzeczy dla firm i dla pracowników. Jakość życia w pracy, zwiększona wydajność lub jeszcze większa współpraca są oczekiwanymi rezultatami pracy z obiektami powiązanymi.

Integracja obiektów powiązanych w miejscu pracy jest również sposobem na zebranie użytecznych danych do pomiaru zadowolenia i motywacji pracowników. Obecnie tylko 7% kadry kierowniczej twierdzi, że gromadzi dane do oceny zadowolenia pracowników. Jednak dane generowane przez obiekty powiązane pozwalają skupić się na innowacyjności i poprawie samopoczucia w pracy.